Syarat bolehnya safar ke negeri kafir (termasuk kuliah)

Syarat bolehnya safar ke negeri kafir (termasuk kuliah)

Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi saat seseorang hendak melakukan perjalanan ke negeri kafir;

  1. Hendaklah orang tersebut adalah orang yang paham ilmu agama.
  2. Ia merasa aman terhadap keimanan dan keislamannya.
  3. Ia mampu menunjukkan syiar keislamannya dan mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan sempurna.
  4. Tidak gentar dalam menjalankan perintah agama baik dalam sikap, pakaian, maupun penampilan yang bertentangan dengan kebiasaan kaum musyrik.
  5. Mampu berpegang teguh pada akidah al-wala’ wa al-bara’ yang merupakan konsekuensi syahadat dan salah satu syarat syahadat.

Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad Ali Farkus:
“Apakah syarat melakukan perjalanan ke negeri kafir dalam rangka menuntut ilmu?”

Beliau menjawab, “Diperbolehkan bagi kaum muslim untuk melakukan perjalanan ke negeri-negeri kafir dalam rangka tujuan dakwah atau keperluan duniawi lainnya dengan beberapa syarat (sebagaimana yang disebutkan dalam gambar di atas).”

Intinya adalah tidak boleh bersikap wala’ (loyal) secara umum dengan mereka yang bermuara pada munculnya kecenderungan mengikuti mereka secara lahir dan batin. Jika orang yang bermaksud melakukan perjalanan ke negeri kafir tersebut tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim secara sempurna, maka perjalanan tersebut menjadi terlarang baginya, bahkan termasuk dalam dosa besar.

Sedangkan apabila ia menjadikan perjalanannya sebagai bentuk cinta dan loyal terhadap orang-orang kafir baik secara lahir maupun batin, maka orang tersebut dihukumi sebagai seorang kafir yang keluar dari agama Islam. Sebagaimana firman Allah Ta’ala:

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ

“ … Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka … ”

Penulis: Akh Fauzan Hidayat hafizhahullah
Artikel: Muslim.or.id

Syarat bolehnya safar ke negeri kafir (termasuk kuliah)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *