Body shaming itu haram/dilarang

Body shaming itu haram/dilarang Sahabat Abdullah bin Mas’ud adalah sahabat yang memiliki betis yang kecil. Ketika beliau mengambil ranting untuk dijadikan siwak...