Nasihat harus didasari niat yang ikhlas

Nasihat harus didasari niat yang ikhlas Sebagaimana kita ketahui bahwa amalan kebaikan tidak diterima dan tidak dianggap sebagai amalan saleh kecuali jika denga...

Radikalisme No, Istiqamah Yes!

Radikalisme No, Istiqamah Yes! Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Wahai sekalian manusia, waspadalah kalian dari sikap berlebih-lebihan dalam agama, ...

Cara mengembangkan dakwah di zaman fitnah

Cara mengembangkan dakwah di zaman fitnah Allah Ta’ala berfirman, “Katakanlah, ‘Inilah jalanku. Aku menyeru menuju Allah di atas bashirah/hujjah yang nyata. Ini...

Berguguran di jalan hijrah dan dakwah

Berguguran di jalan hijrah dan dakwah Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda, “Fitnah-fitnah akan mendatangi hati bagaikan anyaman tikar yang tersusun...

Jangan melakukan Tahrisy!

Jangan melakukan Tahrisy! Hendaknya jauhi tahrisy ketika berusaha memberikan nasihat kepada teman atau orang lain secara umum. Apa itu tahrisy?Ibnu Atsir rahima...

Tabayyun dulu, sebelum menasihati teman

Tabayyun dulu, sebelum menasihati teman Allah Ta’ala berfirman, “Wahai orang- orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa sua...