Faedah berlemah lembut dalam dakwah

Faedah berlemah lembut dalam dakwah Kebenaran yang pada asalnya susah untuk diterima oleh jiwa, ketika disampaikan dengan cara yang buruk dan kasar, tentu akan ...

Nasihat harus didasari niat yang ikhlas

Nasihat harus didasari niat yang ikhlas Sebagaimana kita ketahui bahwa amalan kebaikan tidak diterima dan tidak dianggap sebagai amalan saleh kecuali jika denga...

Cara mengembangkan dakwah di zaman fitnah

Cara mengembangkan dakwah di zaman fitnah Allah Ta’ala berfirman, “Katakanlah, ‘Inilah jalanku. Aku menyeru menuju Allah di atas bashirah/hujjah yang nyata. Ini...

Alasan mengapa syirik perlu kita jauhi

Alasan mengapa syirik perlu kita jauhi Beberapa alasan kenapa perbuatan syirik perlu kita jauhi: Setiap muslim dan muslimah yang sah keislamannya adalah ahli ta...

Teliti hadisnya, sebelum percaya

Teliti hadisnya, sebelum percaya Dari Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu, Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda, “Akan ada di akhir zaman dari umatku, orang-...

Berguguran di jalan hijrah dan dakwah

Berguguran di jalan hijrah dan dakwah Rasulullah shallallahu ‘alahi wa sallam bersabda, “Fitnah-fitnah akan mendatangi hati bagaikan anyaman tikar yang tersusun...