Iman terjaga, ibadah mudah terlaksana

Iman terjaga, ibadah mudah terlaksana Ada 3 hal yang kiranya dengannya kita dapat menjaga iman agar senantiasa mudah untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan ...

Untukmu yang sedang malas beribadah

Untukmu yang sedang malas beribadah Apakah gerangan yang menjadikan semua perintah Allah itu terasa berat? Jawabannya adalah iman. Ya, sebagaimana sebuah ungkap...