Menjadi hamba Allah yang sejati

Menjadi hamba Allah yang sejati Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, “Wahai manusia, kamulah yang bergantung dan butuh kepada Allah; sedangkan Allah Dia-lah Yan...