Hukuman bagi orang riya’

Hukuman bagi orang riya’ Hukumannya di dunia, Allah Ta’ala akan membuka dan menyingkap kedok serta rahasianya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda...

Riya’: Ujian bagi orang-orang saleh

Riya’: Ujian bagi orang-orang saleh Sungguh riya’ merupakan jebakan paling tersembunyi, tetapi sangat membahayakan seorang hamba. Disebutkan di dalam kita...

Kesombongan menghalangi hidayah

Kesombongan menghalangi hidayah Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda, “Tidak akan masuk surga, orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi ke...