Hukuman bagi orang riya’

Hukuman bagi orang riya’ Hukumannya di dunia, Allah Ta’ala akan membuka dan menyingkap kedok serta rahasianya. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda...

Riya’: Ujian bagi orang-orang saleh

Riya’: Ujian bagi orang-orang saleh Sungguh riya’ merupakan jebakan paling tersembunyi, tetapi sangat membahayakan seorang hamba. Disebutkan di dalam kita...

Fitnah kubur

Fitnah kubur Di antara beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan adanya fitnah kubur.Fitnah secara bahasa artinya adalah ujian.Fitnah kubur adalah tiga pe...